LTMT2
LTMT2
Change background image
LTMT2

We are family!


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Sat May 19, 2012 7:54 pm
Mr.Tuan
Mr.Tuan

Admin

Tình hình là thứ 2 thi C nên post cho ae mấy bài tủ mà ôn.Trúng thì trúng ko trúng thì trượt nha BT C tủ đây! 4215423796
Bài 1: Cho một dảy số nguyên n phần tử a[0],a[1]..a[n-1] tìm số lớn nhất của dảy. Điều kiện n<100.
Dử liệu nhập xuất ra màn hình:
// cho 1 day so, tim so lon nhat trong day
#include
#include
int main()
{
int i,max,n;
int a[100];
printf("nhap n=");scanf("%d",&n);
printf("nhap day so : ");
scanf("%d",&a[1]);
max=a[1];
for (
i=1;i<n;i++)
{
scanf("%d",&a[i]);
if (
a[i]>max) max=a[i];
}
printf("so lon nhat la: %d",max);
getch();
}

Bài 2: Cho một dảy số nguyên n phần tử a[0],a[1]..a[n-1] tìm số âm lớn nhất của dảy. Điều kiện n<100. dử liệu nhập xuất ra màn hình
// cho 1 day so, tim so am lon nhat trong day
#include
#include
int main()
{
int i,max,n;
int a[100];
printf("nhap n=");scanf("%d",&n);
printf("nhap day so : ");
max=0;
for (
i=0;i<n;i++)
{
scanf("%d",&a[i]);
if (
a[i]<0) max=a[i];
}
for (
i=0;i<n;i++)
if ((
a[i]<0)&&(a[i]>max)) max=a[i];
if (
max==0) printf("\nkhong ton tai so am lon nhat");
else
printf("\n so am lon nhat la: %d",max);
getch();
}

Bài 3: Cho một dảy số nguyên n phần tử a[0],a[1]..a[n-1] sắp xếp tăng dảy số. Điều kiện n<100. dử liệu nhập xuất ra màn hình
[color=#000000]//thuat toan noi bot
#include
#include
int main()
{
int a[100];
int i,j,n,tg;
printf("nhap n=");scanf("%d",&n);
printf("nhap phan tu");
for (
i=0;i<n;i++)
scanf("%d",&a[i]);
for (
i=1;i<n;i++)
for (
j=0;j<i;j++)
if (
a[i]<a[j])
{
tg=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=tg;
}
printf("day sau khi sap xep la");
for (
i=0;i<n;i++)
printf("%d ",a[i] );
getch();
}
[/color
Bài 4: Đảo xâu
/*
- Dao xau
- VD: abc --> cba
*/
#include
#include
#include
#define MAX 50
int main()
{
char a[MAX], b[MAX];
int i;
/* Nhap xau */
printf("Nhap xau can dao: ");
gets(a);
/* Bat dau dao xau */
for (i=0;i<strlen(a);i++)
b[i]=a[strlen(a)-1-i];
b[strlen(a)]=0; /* Tao gia tri NULL ket thuc xau */
/* Xua xau da dao */
printf("Xau sau khi dao la: ");
puts(b);
getch();
return
0;
}

Bài 5: Nhập mảng n số nguyên. In ra phần tử xuất hiện nhiều nhất.
/*
- nhap mang n so nguyen
- in ra phan tu xuat hien nhieu nhat
*/
#include
#include
#define MAX 50
/*dem so lan xuat hien*/
int count(int *a, int n, int x)
{
int c=1, i;
for (
i=0;i<n;i++)
if (
x==a[i]) c++;
return
c;
}
int main()
{
int a[MAX], n, i;
int imax, max=0;
do
{
printf("Nhap so phan tu cua mang N = ");
fflush(stdin); scanf("%d",&n);
if (
n<=0 || n>MAX)
printf("Nhap sai roi, nhap lai de^!\n");
} while (
n<=0 || n>MAX);
for (
i=0;i<n;i++)
{
printf("Phan tu thu %2d = ",i+1);
fflush(stdin); scanf("%d",&a[i]);
if (
count(a,i,a[i])>max)
{
max=count(a,i,a[i]); imax=i; }
}
printf("Phan tu xuat hien nhieu nhat trong mang la %d voi %d lan xuat hien.\n",a[imax],max);
getch();
return
0;
}
https://ltmt2.forum-viet.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Mr.Tuan
Trả lời nhanh
Tue Jul 24, 2012 9:40 am
b3ngool1102
b3ngool1102

Trung sĩ

éc bây h nhìn vào cái này tao chảng biết đc một cái rì cả


Con Là Nợ
Vợ Là Oan Gia
Bố Mẹ Vợ Là Khỉ Già
Chỉ Có Con Em Vợ Là Thiên Nga
oh yeah

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà b3ngool1102
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết